Bytové rozvody

Nové instalace elektrických zařízení do 1000V

Provádíme kompletní zajištění nových elektroinstalací pro rodinné domy, provozovny, kanceláře,  panelákové byty.
Zajišťujeme vše od projektu, kompletních dodávek materiálu až po koncovou montáž.

Firma ELFRAM LIBEREC s.r.o. zajišťuje rekonstrukce stávajících elektrických instalací u kterých už skončila plánovaná doba života, nebo je na vině pouze morální zastaralost stávajících rozvodů, které nesplňují naše požadavky na rozmístění spotřebičů.

Původní rozvody s hliníkovými jádry jsou zaměňovány za měděné, které jsou stálejší. Původní hliník je totiž měkký, křehký, značně oxiduje, má téměř dvakrát větší odpor a navíc se časem takzvaně vyhřeje a láme. Často je vodič obalen ještě textilií a je zde zvýšené riziko požáru.

Dalším důvodem pro rekonstrukci je bezpečnost. Původní dvouvodičové zapojení je nahrazováno troj vodičovým systémem, tak aby byla možnost zapojit zásuvky v bytě přes proudový chránič, který minimalizuje rizika úrazu el. proudem.

Pro bytové a panelové domy provádíme rekonstrukce stoupaček a osvětlení čidel s použitím pohybových čidel, nebo schodišťových automatů, zapojených do skupin tak aby byly minimalizovány náklady na elektrickou energii vlastní spotřeby.