cena díla : 275 400Kč bez DPH

            doba realizace : 07/2013 – 01/2014
              místo : Praha 9