Systémy EPS

Systémy elektrické požární signalizace EPS patří do integrace celého bezpečnostního systému budov. Systémy EPS slouží k zachycení počátku požáru a k vyvolání reakce na tuto událost. Možností reakcí je několik:

■ zvuková – prostřednictvím sirén (používá se nejčastěji)

■ optická – stroboskopickými světly

■ v podobě přenosu signálu na hasičský dohledový pult.

po němž hasičský záchranný sbor vyráží do akce (tento způsob bývá většinou doplněn vyhlášením poplachu prostřednictvím nouzového zvukového systému).

 

V sortimentu naleznete sirény jak venkovní, tak vnitřní, některé jsou doplněné blikačem. K rozpoznání požáru dochází automaticky nebo manuálně. Automatické rozpoznání požáru zajišťují tzv. teplotní a termo diferenciální hlásiče, které vyhodnocují hodnoty teplotního maxima a rychlost změny teploty a nebo tzv. opticko-kouřové a lineární hlásiče, které vyhodnocují situaci na základě rozptýleného světla a znečištění. Poslední variantou jsou pak hlásiče pracující na bázi kombinace těchto dvou metod. Mechanicky může být požár ohlášen prostřednictvím manuálních hlásičů, které ovládá sám člověk. Tyto hlásiče dobře známe z metra, obchodních center apod. mozkem celého systému je ústředna, která na základě adresy hlásiče vyhodnotí místo vzniku požáru. Ta následně provede předem nastavené operace jako např. zajistí vyhlášení poplachu a postupu evakuace prostřednictvím nouzového zvukového systému, zajistí otevření nouzových východů, může spustit samo hasící systém či pošle zprávu na hasičský pult ochrany. Asi nejmenší, nejjednodušší aplikací EPS, nejvhodnější pro rodinné domky a byty je prostá instalace autonomního požárního hlásiče. Jedná se o „inteligentní hlásič“, který je schopen samostatně vyhodnotit požár a dát impuls v něm zabudované siréně bez potřeby připojení k ústředně. Tato metoda požárního zabezpečení je velmi aktuální vzhledem k nové vyhlášce o technických podmínkách požární ochrany staveb. Všichni dobře víme, že požáry v domácnostech mají často ty nejtragičtější následky. V průměru jedenkrát týdně přijde na následky požáru o život jeden člověk, popáleniny patří k těm nejtěžším a nejbolestivějším úrazům, o stamilionových škodách na majetku nemluvě. I pojišťovny přihlíží při stanovení pojistné částky k vybavení objektu technologií EPS. Hlásič požáru je vyzkoušená, efektivní, na údržbu nenáročná a finančně dostupná požární prevence. Její cena se pohybuje v řádech stovek korun.