cena díla : 1 007 000Kč bez DPH

            doba realizace : 06/2013 – 12/2013
              místo : Děčín