cena díla : 205 300Kč bez DPH

            doba realizace : 09/2013 – 03/2014
              místo : Praha 9