cena díla : 106 700Kč bez DPH

            doba realizace : 10/2013 – 04/2014
              místo : Horní Maxov